Drainage

Drainage

Kan regenwater in uw tuin gemakkelijk wegzakken of blijven er lang plassen staan? Bij droog weer moet het water uit de ondergrond kunnen opstijgen naar de plantenwortels, bij nat weer moet het water goed naar het grondwaterniveau kunnen wegzakken. Zo niet, dan zal de beplanting het minder of slecht doen. Bovendien is er ‘s winters kans op invriezen waardoor de bestrating omhoog komt als het water direct onder de stenen niet kan wegzakken. Een goed zandbed onder de bestrating is essentieel.

Als de bovenste grondlaag voortdurend of met grote regelmaat te nat blijft, is drainage noodzakelijk. Het overtollige water wordt dan via een ingegraven buizenstelsel of drainageslang (op circa 50 cm diepte) afgevoerd naar een lager gelegen punt.

Drainagebuizen of -slangen worden altijd in een grind- of zandbed gelegd om verstopping te voorkomen en snellere afvoer van water te bewerkstelligen. Een andere oplossing voor het afvoeren van overtollig water kan een eenvoudig zinkputje zijn.

Het aanleggen van een drainagesysteem moet vakkundig gebeuren door ervaren specialisten. Onze mensen hebben jarenlange ervaring met wateroverlastproblemen in grote en kleine tuinen. Omdat geen tuin hetzelfde is, bekijken onze experts iedere tuin als een individueel project. U krijgt een oplossing en offerte op maat!

Pin It on Pinterest