Renovatie bedrijventerrein in Zoetermeer

Dit grote bedrijfsterrein in Zoetermeer wordt momenteel door ons onder handen genomen, zoals nieuwe bestrating, herinrichting parkeervakken,  vlonders worden gerepareerd en schoongespoten, het grondig snoeien van bomen en heesters en last but not least het inzaaien van een nieuw gazon. Nieuwe foto’s volgen binnenkort.