Afgelopen voorjaar kregen wij de vraag of wij een stadstuin konden veranderen in een groene, kleurrijke, eetbare achtertuin. Ons antwoord was direct JA! Samen met mevrouw Jonkers zijn wij aan de slag gegaan om haar ideeën en onze suggesties tot één plan van aanpak te maken. Als aanvulling kreeg zij nog een subsidie van het Hoogheemraadschap van Delfland door de stimuleringsregeling klimaatadaptatie. Bekijk op hun website aan welke regels men dient te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

In deze link treft u het verhaal aan van mevrouw Jonkers.