Het broedseizoen is weer begonnen. En dus krijgen wij regelmatig van klanten de vraag, of ze in het broedseizoen mogen snoeien of kappen. Volgens de Flora en Fauna wet, de grondwet voor planten dieren, is het van half maart tot half juli immers verboden om nesten en eieren van inheemse vogels te beschadigen. Wat betekent dit voor het onderhoud van uw tuin?

Voor het antwoord op deze vraag maken we onderscheid in vogelsoorten:

  • Er zijn honkvaste vogelsoorten die het hele jaar rond hun nest als een vaste verblijfplaats gebruiken, zoals de steenuil en andere roofvogels;
  • Er zijn soorten die elk jaar terugkeren naar een vertrouwd nest voor het leggen van eieren, bijvoorbeeld de zwaluw en de huismus;
  • En er vogelsoorten die ieder jaar een nieuw hol of nest bouwen, neem de specht.

De eerste twee soorten zijn niet alleen in het broedseizoen, maar ook de rest van het jaar beschermd. De derde categorie is alleen beschermd tijdens het voorbereiden of het bouwen van het nest, het broeden, het grootbrengen van de jongen tot iedereen het nest definitief verlaat.

Een boom met een verlaten nest van een soort dat ieder jaar een nieuw nest bouwt, mag gewoon verwijderd of gesnoeid worden. Voor de andere twee soorten bepaalt de noodzaak van de klus, of snoeien en kappen toegestaan is. Onze deskundige hoveniers kunnen u bij twijfel adviseren. In alle gevallen geldt: kijk bij een snoei of kap of er een vogel actief is in de betreffende boom!

Nestkastjes

Met een nestkast biedt u vogels en goed alternatief voor een zelfgebouwd nest en helpt u de ze om hun kroost te beschermen. Er zijn veel soorten nestkasten te koop: voor mezen, voor spreeuwen, voor zwaluwen en steenuilen etc. Op de website van de Vogelbescherming vindt u meer informatie.

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen