Zijn de bramen geoogst? Snoeien dan maar …

 

Wil je de bramentakken enigszins onder controle houden, dan is het aan te raden deze te snoeien nadat de bramen zijn geplukt. De struiken maken tijdens het groeiseizoen lange nieuwe scheuten en geven meestal in het 1e jaar nog geen vruchten. In het tweede jaar worden daarop zijtakken gevormd, die bloeien en vruchten dragen.

Enkele tips:

  • snoei de struiken direct na de oogst of in het begin van de winter
  • snoei NIET als het vriest
  • knip de takken die vrucht droegen, laag bij de grond weg
  • bind de nieuw gevormde stengels op

 

Goede rassen:

  • “Jumbo”: geeft grote vruchten in augustus
  • “Chester Thornless”: half augustus rijp, doornloos
  • “Himalaya”: goede lekkere vruchten, wel doornen

 

Bron: Tuinseizoen